Op woensdag 27 mei wordt er een tank gesaneerd op het Havenplein te Broek op Langedijk. Het gaat om de sanering van een ondergrondse tank die in het verleden gebruikt is voor de opslag van brandstof ten behoeve van het wegverkeer.

De tank zal bij deze sanering worden gereinigd en afgevuld met zand. De tank wordt niet verwijderd, omdat dat schade aan de gevels van de aanliggende panden zou kunnen veroorzaken. Dit wil de gemeente voorkomen. Dit saneringstype is afdoende om bodemverontreiniging te voorkomen. Er is geen sprake van direct gevaar voor de volksgezondheid en het milieu.

Waterleiding
Daarnaast zal PWN van deze gelegenheid gebruik maken om de huisaansluitingen van de waterleiding te vervangen aan de panden op de percelen Havenplein 18, 19 en 21.

Hinder voor verkeer
De werkzaamheden zullen één dag in beslag nemen. Het Havenplein zal niet geheel afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden. Het verkeer kan echter wel enige hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Langedijk, bereikbaar op het telefoonnummer 0226-334433.