OUDKARSPEL De basisscholen Sint Maarten school en Barnewiel in Oudkarspel hebben 5.000 euro gewonnen voor hun schoolplein met een gezamenlijk ontwerp voor een duurzame buiten les plek: een parcours met blote voeten pad en een speelveld (Kingveld). Dankzij de bijdrage van Jantje Beton en IVN Natuureducatie wordt het schoolplein nog dit schooljaar opnieuw ingericht.

Groot feest bij de basisscholen Sint Maarten school en Barnewiel in Oudkarspel nadat ze het nieuws te horen hadden gekregen. De leerlingenraden van deze scholen deden mee aan een wedstrijd van Jantje Beton en IVN Natuureducatie die gehouden werd in het kader van de Nationale Buiten les dag om meer kinderen te laten buiten spelen. Op het nieuwe schoolplein kun je vrij spelen en onderzoekend spelen en leren. Ook kan er les gegeven worden.

De winnende ideeën

De leerlingenraden van beide basisscholen hebben samen ideeën bedacht voor het ontwerp van een ideaal schoolplein. Beide scholen werken al op verschillende gebieden samen en zijn bezig met plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC), samen met Stichting Kinderopvang Langedijk. In een IKC werken onderwijs en kinderopvang samen aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Het schoolplein wordt gebruikt door beide scholen en de kinderopvang. De plannen voor het IKC zijn een mooie aanleiding voor een opknapbeurt van het schoolplein, wat zorgt voor een nog intensievere samenwerking.

De leerlingenraden hebben hun ideeën besproken met de klassen en hebben er daarna over gestemd. Een plan voor een zogeheten Kingveld en een parcours met bloten voeten pad zijn als winnaars uit de bus gekomen. Brenda Sieben, begeleidster van de leerlingenraad van de Sint Maarten school: “Op het Kingveld kunnen de leerlingen verschillende spellen spelen. Het veld heeft verschillende vakken met bijvoorbeeld rekensommen en kleuren. Wanneer de leerkracht vraagt wat 3x3 is, kunnen de leerlingen naar het vak rennen met het goede antwoord. Het parcours bestaat uit paaltjes, tunnels en verschillende soorten grond, een bloten voeten pad. Ook de paaltjes hebben verschillende kleuren of bepaalde opdrukken zoals cijfers en letters. Wanneer een leerling een antwoord goed heeft, mag zij door naar het volgende onderdeel van het parcours.” De ideeën zorgen voor een groener en duurzamer plein, een natuurlijke plek voor onderzoekend leren.

Buiten les krijgen

Destiny (9) zit in groep 6 en heeft het parcours bedacht omdat zij het schoolplein nu een beetje saai vindt. Ze vindt het belangrijk dat zij en haar klasgenoten af en toe buiten les krijgen. “Soms is het fijn om in de frisse lucht te leren.” Ook geeft ze aan dat bewegen tijdens het leren goed werkt en rekenen makkelijker te leren is in de vorm van een spel. Het Kingveld vindt ze ook een goed idee. “Je kunt er meerdere spellen op doen.”

Hard werken

Vanaf nu zitten de leerlingenraden niet stil. De komende tijd gaan zij in overleg met een professionele ontwerper en hoveniers. De leerkrachten zullen hierbij ondersteunen, maar het is de bedoeling dat de leerlingen de meeste beslissingen zelf nemen. Het streven is om het nieuwe schoolplein te openen op 2 april 2019, de Nationale Buiten les dag.