Begin 2015 wordt gestart met de bouw van de 1e fase van de nieuwe woonwijk op het Veilingterrein. Deze nieuwe woonwijk, die verrijst op het braakliggende terrein De Wuyver, daar waar ooit de Veilinggebouwen in Noord-Scharwoude hebben gestaan, krijgt een gezellig dorps en groen karakter en biedt ruimte aan zo’n 240 nieuwe woningen.

De start van de bouw is mede afhankelijk van de verkoop van de eerste 22 woningen in deze fase. De bouw van deze woningen wordt voorafgegaan door het bouwrijp maken van het gebied. Na realisatie van de 1e fase zullen de woonwijk en de direct omliggende straten, woonrijp worden gemaakt.

Bouwfonds is straks opdrachtgever voor dit bouw- en woonrijp maken. Voor het werk wat in het omliggende (openbare) gebied plaatsvindt, zal zij gedelegeerd opdrachtgever zijn namens de gemeente Langedijk. De keuze voor de aannemer die het werk mag gaan uitvoeren wordt op korte termijn gemaakt.

Het westelijk deel van de nieuwe wijk bestaat uit een woonbuurt die qua schaal en sfeer aansluiting vindt bij de omliggende Oranjebuurt. Het oostelijk gebied wordt een mix van woningen, bedrijven en voorzieningen, met onder andere de Horticoop en een Aldi supermarkt. Hoewel het hier eigen terrein betreft, wordt het aangelegd conform het nu voorliggende inrichtingsplan. De Loswal, waar vroeger de overslag van goederen plaatsvond, krijgt – als knipoog naar het verleden – een wat meer industrieel uiterlijk.

Meer informatie is te verkrijgen via www.langedijk-nieuwbouw.nl. Een maquette van het toekomstig woongebied staat opgesteld in het gemeentehuis, in de wachtruimte bij de balie van Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH).