Samen met bewoners, inwoners van Langedijk, plaatselijke ondernemers en organisaties verenigingen onderzoeken Habion en Magentazorg hoe woonzorgcentrum Buitenzorg ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor de gemeenschap in Langedijk.

Start van het experiment is op 2 november 2015.  We starten dan met een inspiratiedag. Noteer die datum. Meer informatie volgt.
De terugkomdag is op 16 december dit jaar. Belangrijk is het werkatelier dat begint op dinsdag 3 november en eindigt met de terugkomdag. Het experiment loopt door tot halverwege 2017.