Mocht het in de nabije toekomst toch gebeuren dat Langedijk een fusie aan moet gaan met Heerhugowaard, dan zal voor Sint-Pancras worden gekeken of ze eventueel samen moeten gaan met Alkmaar. De meeste Pancrassers zitten liever bij Alkmaar dan bij Heerhugowaard.

Commissaris van de koning Johan Remkes praat volgende week met de fractievoorzitters van Langedijk om te praten over de toekomst van Langedijk.