Langedijk- De afgelopen periode is een goede geweest voor de Stichting Veldzorg Oosterdel. Er was een grote behoefte aan goede materialen om de 250 akkers te bewerken of om op die akkers te komen. Het huidige materiaal was veelal of te oud of niet stevig genoeg voor de eisen die aan dit specifieke gebied gesteld worden. Zo was de kleine Ferrari trekker, weliswaar voorzien van een prachtige naam, totaal niet opgewassen tegen het wat zwaardere werk. Er werd een beroep gedaan op het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank. Een aanvrage die tot een heel positief resultaat heeft geleid. Onlangs werd dan ook een tweewielige trekker in gebruik genomen waarbij bestuurslid van het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Alkmaar e.o. de heer Cees Bak de symbolische overhandiging verrichtte.

 

Regionale initiatieven

De heer Bak legt uit wat de doelstellingen zijn: “Wij ondersteunen initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van het economische, sociale of culturele leven in de regio van Rabobank Alkmaar e.o. Daarmee willen we de vitaliteit en kwaliteit van onze samenleving bevorderen. De aanvraag die Veldzorg gedaan heeft voldeed volledig aan deze doelstellingen en met genoegen hebben we die aanvraag dan ook gehonoreerd. Wij wensen Veldzorg dan ook veel succes met het goede werk dat ze doen”.

Meer goed nieuws

Niet alleen de Rabobank, maar ook de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) tastte in de buidel. Als op de locatie Den Helder gedurende de periode van een jaar er zonder ongevallen is gewerkt, dan wordt er een bedrag van € 1000 ter beschikking gesteld aan een goed doel. Aangezien dit het afgelopen jaar het geval is geweest kon Veldzorg verblijd worden met de mededeling dat zij in dit geval in de prijzen viel. Maar ook anderen blijken Veldzorg een goed hart toe te dragen. Zo ontving Veldzorg van hun vaste leverancier van der Meij de Bie B.V. een pompwagen zodat pallets nu makkelijk verplaatst kunnen worden. Daarnaast is door diverse mensen gehoor gegeven aan een oproep in de pers en kan nu de vierwielige trekker voorzien worden van een aantal belangrijke werktuigen zoals frees, cultivator, compressor enz.

Zelf werkzaamheid

Zelf de handen uit de mouwen steken is overigens bij Veldzorg de gewoonste zaak van de wereld. Een akkerschuit zodanig ombouwen dat de grote trekker er op kan rijden, onderhoud van al het materiaal, onderhoud van het pand het wordt door een aantal betrokken vrijwilligers gedaan onder aanvoering van Peter Wouda. “Maar ook het verzorgen van de zalen die verhuurd worden, de bijbehorende koffietafels of lunches. We doen het allemaal in eigen beheer en zijn trots op het bereikte resultaat” aldus Wouda