VVD-wethouder Nieuwenhuizen declareert meelopen in stille tocht naar het oorlogsmonument in Sint Pancras op 4 mei 2015. Uit het schriftelijke antwoord op vragen van GroenLinks blijkt dat wethouder Jasper Nieuwenhuizen niet wist dat kilometerdeclaraties slechts over gereden kilometers mogen worden gerekend. Hij declareerde een gelopen stille tocht op 4 mei 2015 in zijn dorp. De brief met uitleg is ondertekend door burgemeester Hans Cornelisse en directeur Eric Annaert. Ongetwijfeld met droge ogen.

Met deze zoveelste uitglijder zet de coalitie zich definitief buitenspel.

Wat er zoal aan vooraf ging:
Het begon met onhandig optreden bij Museum Westflinge. Leugens over gemaakte afspraken. Foute brieven. Westflinge is dicht en het levenswerk van Miep en Arie de Boer ligt aan duigen.  € 5 miljoen rioolkosten op Breekland en Westerdel kwam zomaar voor rekening van de burger. Voetbalclub LSVV praat nog slechts via een advocaat met de gemeente.

Sportvelden worden verkocht voor € 5 per m². De gemeente verkoopt zich arm van ons geld. € 2,5 miljoen precariobelasting per jaar incl. BTW wordt, tegen het advies van huisaccountant Bouke Minks (EY) in, nog gauw even geheven voordat het wettelijke doek valt. De Stichting Voorschool Langedijk vraagt het faillissement aan omdat de gemeente, zo te zien, de regels heeft aangepast tijdens het spel. Jaren overleg is voor niets geweest.

Atelier 6 werd veel beloofd en niets gegeven, zij zijn vertrokken naar Heerhugowaard. Op de openingsreceptie kwamen burgemeester Cornelisse en raadslid Aad Duijs met een bosje bloemen aanzetten; dat mochten ze weer meenemen.

Zo mogelijk nog erger zijn de uitspraken die dit college zich permitteert. Sprekend over onze precariobelasting die door alle Liander klanten wordt betaald: ‘’Je bent toch een dief van je eigen portemonnee als je daar niet van profiteert?’’. Tegen de mensen van de Voorschool Langedijk: ‘’Wie betaalt, bepaalt’’.

Even voor de duidelijkheid, geacht college en uiteraard met alle respect: de burger betaalt. De burger betaalt ook u. Uw salaris. Uw onkostendeclaraties. Wij bepalen dus.

Dan nog even over de bestuurlijke toekomst van Langedijk Op 24 juni 2015 verscheen het rapport van Seinstra van der Laar met hun advies inzake de bestuurlijke toekomst van Langedijk.

Burgerconsultatie stond toen voor najaar 2015 op de rol. Daarover is niets meer vernomen. November 2015 werd een 4-persoons begeleidingscommissie ingesteld. Er is een klankbordgroep, die bestaat uit burgerraadsleden, maximaal 2 per fractie. Zij worden eens per zes weken bijgepraat en kunnen/mogen dan wat zeggen.

En dan is er nog de ‘brede’ werkgroep, dat zijn alle 21 raadsleden, de vier secondanten en het managementteam. Van deelname door belanghebbenden, zeg maar burgers en ondernemers, is geen sprake. Van communicatie met hen ook niet.
Heerhugowaard en Langedijk hebben inmiddels vrijwel onomkeerbare besluiten genomen en de ambtelijke organisaties in elkaar geschoven. Dit voorjaar worden in meerdere sessies (burger)raadsleden bijgepraat door de externe begeleiders van het traject. Burgers zullen ‘’na de zomer 2016 betrokken worden in dit traject en hun gevoelens en mening gepolst’’. Wat dat betekent en welke invloed de burgers dan nog zullen hebben is volstrekt onduidelijk. Wordt dus vervolgd.