Onder druk van de precaire financiële situatie heeft de Langedijker raad met grote meerderheid het voorgestelde subsidiebeleid aangenomen. Van de gepredikte participatie en kansen op zelfredzaamheid zal voorlopig niet veel terechtkomen. Daarvoor komen de beslissingen veel te abrupt en ontbreekt het aan het ‘’adequaat overgangsrecht’’ zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.  In het debat legde de coalitie de nadruk vooral op de kansen die verenigingen nu krijgen om helemaal op eigen benen te staan. Het CDA nuanceerde dat enigszins bij monde van Marian Schuijt die zich afvroeg of de opgelegde zelfredzaamheid niet opeens een brug te ver zou zijn. Ook zei zij blij te zijn dat alle bestaande subsidies binnen het nieuwe beleid passen. De vraagt rijst dan of straks niet alles bij het oude blijft, maar met een 40% lagere subsidie.Het meest uitgesproken was oppositiepartij HvL/D66. In een gloedvol betoog vroeg Jacquelien de Boer zich af waarom de betrokken verenigingen niet veel eerder bij de vorming van nieuw beleid betrokken zijn. Dit ondanks alle mooie woorden over participatie en een terugtrekkende overheid. Zij vroeg alsnog om de beslissing uit te stellen, maar daarop werd niet gereageerd. Kleurrijk benadrukte nog eens dat de volgorde van de te nemen beslissingen fout is en stemde tegen. De PvdA onderschrijft de doelen maar het beleid is niet transparant; daardoor is een kans gemist en kunnen verenigingen in problemen komen. De vraag is dan ook of er in 2016 nog wel beleid nodig zal zijn. De ChristenUnie verzocht het college bij motie een klankbordgroep in te stellen, en GroenLinks verzoch het college ambtelijke capaciteit beschikbaar te houden voor ondersteuning, en de raad goed te blijven informeren.In de kantlijn van de vergadering was er nog de interpellatie door Kleurrijk Langedijk over de gang van zaken bij Museum Westflinge. Wethouder Nieuwenhuizen zou de raad onjuist hebben geïnformeerd. Hij kon zich niet precies herinneren hoe hij e.e.a. in de raadsvergadering van 16 december heeft gezegd, en de raad nam uiteindelijk genoegen met zijn verklaring. Hoewel er toehoorders in de zaal zaten die het destijds precies gehoord hebben, en dat was anders dan de wethouder zei. Museum Westflinge laat weten dat de wethouder aan ‘’’selectief geheugenverlies’’ lijdt. Zij zijn er klaar mee. Maar met een wissel op de post Financiën is Langedijk zeker niet gediend. In een recent verschenen rapport van de Stec Groep in Arnhem staat dat Langedijk nog ruim 20% van haar bouwlocaties zal moeten afwaarderen tot landbouwgrond. Dat is weer een verlies van € 10 miljoen.