Subsidieaanvragen voor 2016 kunnen tot 1 oktober 2015 worden ingediend. De gemeenteraad heeft de termijn verlengd met drie maanden. Dit geeft aanvragers van subsidie meer tijd om te kunnen inspelen op de nieuwe beleidsregels die gaan gelden voor 2016.

Het college heeft de gemeenteraad om uitstel gevraagd, omdat het college zorgvuldig wil omgaan met het interactief traject met de klankbordgroep en belanghebbenden. In  mei wordt de klankbordgroep om input gevraagd over Subsidiebeleidsregels 2016. In  juni wordt er een informatieavond voor belanghebbenden georganiseerd. Het college kan dan in  juli een besluit nemen over de beleidsregels. Daarna worden de regels openbaar bekend gemaakt. Deze informatie is nodig om een aanvraag voor een subsidie voor 2016 in te dienen.

Op 20 januari 2015 heeft de raad het nieuwe Subsidiebeleidskader en de nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld. Op dit moment worden de subsidiebeleidsregels vormgegeven, zodat het nieuwe subsidiebeleid kan gelden voor begrotingsjaar 2016.

Let wel: voor subsidieaanvragen tot vaststelling over subsidiejaar 2014, geldt nog steeds de termijn van 1 juli a.s.