De aansluiting van de Tulpenstraat op de rotonde Oostelijke Randweg in Noord-Scharwoude wordt per direct voor circa acht weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

Uit de rioolinspectie bleek onverwacht dat de riolering in zeer slechte staat is en uit veiligheidsoverwegingen is besloten de riolering direct te herstellen. Een deel van de riolering ligt onder de aansluiting Tulpenstraat op rotonde Oostelijke Randweg. De omleiding loopt via de Voorburggracht en wordt met borden aangegeven.

Onveilig
Uit de onlangs gehouden rioolinspectie blijkt dat de betonnen buizen dusdanig zijn aangetast dat er een onveilige situatie voor het wegverkeer is ontstaan. Jasper Nieuwenhuizen, wethouder verkeer: “Het college wenst geen enkel veiligheidsrisico te nemen en daarom is besloten de weg meteen af te sluiten. We beseffen dat dit vervelend is voor omwonenden en diverse voorzieningen in dit gebied. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.”

De Oostelijke Randweg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Hiervoor wordt de rotonde aangepast. Op de rotonde wordt de beplanting en de bebording verwijderd, zodat er een tijdelijk kruispunt ontstaat. Verkeer kan dan doorrijden over de Oostelijke Randweg, zo blijven zwembad Duikerdel en de Potjesdam bereikbaar. Er komen verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. De rotonde wordt de komende dagen aangepast, mogelijk ook in het weekend. Het fietspad langs de Oostelijke Randweg blijft open en fietsverkeer kan ook gebruik blijven maken van de Tulpenstraat.

De gemeente schat op dit moment in dat de reparatie aan de riolering ongeveer acht weken gaat duren in verband met de levertijd van materiaal. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de rotonde weer in oorspronkelijke staat hersteld en wordt de Tulpenstraat weer vrijgegeven voor het verkeer.