De meeste bewoners uit het Oosterdelgebied in Langedijk zijn niet gelukkig met de steeds ondieper wordende sloten door zich ophopende bagger. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzorgt het groot baggeronderhoud, en heeft de firma J.P. Schilder uit Ursem opdracht gegeven om een groot aantal sloten uit te diepen zodat er weer een gezond slootmilieu ontstaat. Dat betekent dat er weer meer zuurstof in het water komt en dit komt ten goede aan de vissen, planten en andere organismen, waarbij natuurlijk ook het afvoeren van overtollig regenwater en de doorvaarbaarheid een belangrijke factor is.
Er komt heel wat bij kijken
 Iedere woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur is Caroline Schilder, project coördinator namens de aannemer, in de keet bij de Noorderplas aanwezig om belangstellende bewoners te informeren over dit project. Er zijn veel interessante feiten te melden. Het project bestaat uit een ingrijpende hoeveelheid werk. Er wordt bijvoorbeeld met een ploeg van 7 mensen hard gewerkt om de 35.000 m³ bagger te kunnen afvoeren. Dat gebeurd met 2 cutterzuigers. 25 Kilometer pijpleiding is nodig om de bagger naar verschillende plekken te transporteren. In opdracht van het hoogheemraadschap is alle bagger door een adviesbureau milieutechnisch onderzocht, en zijn de hoeveelheden ingemeten. 3.000m³ van de aanwezige bagger is vervuild, en gaat met vrachtauto's naar een erkend verwerker. Ruim 1.000m³ van de schone bagger wordt op de kant geplaatst om later te worden afgewerkt. Dit betreft onder andere diverse wegbermen, afgestemd met de gemeente Langedijk. Ruim 7.000 m³ schone bagger gaat in overleg met Stichting Veldzorg naar een aantal eilanden in het Landschapsreservaat Oosterdel. De resterende bagger zal uiteindelijk worden vervoerd naar het baggerdepot 'De Druppels' van het hoogheemraadschap. Caroline Schilder verwacht dat het project medio maart 2016 klaar zal zijn. Ze voegt er aan toe dat de werkzaamheden via hun site (www.jpschilder.nl/oosterdel) gevolgd kunnen worden, evenals op de website van het hoogheemraadschap.
Veldzorg blij
 Voorzitter Jan Stam van de Stichting Veldzorg Oosterdel vertelt blij te zijn met de bagger: “Zo ging het vroeger ook, alleen toen gebeurde dat nog met de hand. De bagger werd uit de sloten over de eilanden verspreid, dat is super vruchtbare grond. Nadat de nieuwe bagger is ingeklonken, en dat duurt wel een paar jaar, zorgen wij ervoor dat die bagger verspreid wordt over diverse eilanden. Dit idee is bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontstaan en in goed overleg met alle betrokken partijen is deze oplossing tot stand gekomen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Wij zijn blij met de schone bagger die niet over de weg vervoerd hoeft te worden naar bijvoorbeeld het baggerdepot 'De Druppels' van het hoogheemraadschap. Al met al erg milieuvriendelijk en dat is waar we voor staan” aldus Stam