WARMENHUIZEN - Groenteverwerkingsbedrijf Vezet B.V. uit Warmenhuizen krijgt ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum het predicaat Koninklijk toegekend. 6 maart zal de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Remkes, het predicaat officieel komen uitreiken.
Het jaar 2014 was voor Vezet reeds 'Royal', door een historisch en onvergetelijk streekbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan het dynamische bedrijf. Vervolgens toonde Minister Henk Kamp van Economische Zaken ook zijn belangstelling door Vezet speciaal te bezoeken. In de primaire sector boven het Noordzeekanaal is Vezet het eerste bedrijf dat Koninklijk wordt.
Het predicaat Koninklijk symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de begunstigde. Alleen de Koning zelf kan het predicaat toekennen per Koninklijk Besluit. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet een onderneming wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en op zijn gebied in Nederland een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen, met internationale uitstraling. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet.

De onderneming moet financieel zeer solide zijn, de continuïteit geborgd en de bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn. Het bedrijf, haar bestuurders en commissarissen, moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn. Een onderneming zal in de regel ten minste honderd jaar moeten hebben bestaan en het predicaat wordt slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100- of 125-jarig bestaan) verleend. De strenge en intensieve aanvraagprocedure duurt, mede door de hoge eisen en vele controles, minimaal een jaar. De toekenning wordt door Vezet dan ook ervaren als een uitzonderlijke eer.
Vezet anno 2015 fabriceert wekelijks ruim 5 miljoen verse, gemakkelijke en smaakvolle producten op het gebied van groenten en fruit. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de ruim 1200 medewerkers. Vezet is de grootste speler van Europa op het gebied van wassen, snijden en verpakken van verse groenten en fruit. Daarnaast maakt Vezet ook ultra verse maaltijdsalades, maaltijden en pizza's. De roots van het West-Friese familiebedrijf Vezet liggen sinds 1914 in Warmenhuizen, waar het bedrijf nog steeds gevestigd is. Inmiddels staat de vierde generatie, ondernemer Frans J.N. Kramer aan het roer.