NOORD-SCHARWOUDE - De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Binnenkort begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020.

De rotonde wordt op het kruispunt van de Spoorstraat en de Oostelijke Randweg aangelegd. Het verkeersplein, een zogenaamd LARGAS-plein, is gepland op de kruising van de Dorpsstraat en de Voorburggracht in Noord-Scharwoude.

Ook een beter leefklimaat

LARGAS staat voor LAngzaam Rijden GAat Sneller. Het is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. Het LARGAS-plein zorgt ervoor dat het verkeer gelijkmatiger wordt verdeeld over de weg. Door veel minder afremmend en optrekkend autoverkeer verminderen bovendien de geluidsoverlast en de uitstoot van uitlaatgassen. Hierdoor verbetert het LARGAS-plein ook het leefklimaat. Het compacte plein houdt de dorpskern van Noord-Scharwoude goed bereikbaar voor alle verkeer. Langzaam verkeer kan veilig oversteken bij zowel de Dorpsstraat, via een brede middenberm, als op de Voorburggracht.

Aanleg in 2020

Het voorbereidend werk betreft onder meer het verleggen van kabels en leidingen. De daadwerkelijke aanleg van LARGAS-plein en rotonde start rond mei 2020. De uitvoeringswijze en precieze planning zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijkheid is, stelt de provincie de omgeving en weggebruikers tijdig en volledig op de hoogte. Natuurlijk stelt de provincie alles in het werk om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het werk zo snel mogelijk uit te voeren.

Meer informatie

Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).