HEERHUGOWAARD - Vijf mediapartijen in het HAL-gebied hebben de eerste concrete stap gezet naar de vorming van één streekomroep voor Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Vertegenwoordigers van de vijf partijen hebben een handtekening gezet onder een convenant dat tot de vorming van streekomroep HALStad Centraal zal leiden.

De betrokken mediapartijen (Heerhugowaard A life, Heerhugowaard Centraal, Alkmaar Centraal, Compleet FM en Langedijk Centraal) zijn overtuigd van de meerwaarde en voordelen van het vormen van een streekomroep. In de oude situatie werd vooral met elkaar geconcurreerd in plaats van samengewerkt. Heerhugowaard A Life en Heerhugowaard Centraal zullen onder nieuw bestuur met elkaar fuseren en doorgaan als Heerhugowaard Centraal, Compleet FM en Langedijk Centraal doen hetzelfde en gaan door als Langedijk Centraal. Daarmee ontstaat een samenwerkingscluster van drie lokale publieke media-initiatieven in het HAL-gebied die onder hetzelfde label (Heerhugowaard-, Alkmaar- en Langedijk Centraal) en met een vergelijkbare aanpak elkaar zullen versterken en aanvullen.

Streekomroep HALstad Centraal functioneert daarbij als ‘regiostem’, maar ook als ‘paraplu’; een redactioneel sturend en operationeel faciliterend orgaan voor de lokale platformen Heerhugowaard-, Alkmaar- en Langedijk Centraal. Maar de drie gemeenten hebben ieder ook een eigen identiteit en behouden daarom naast het gezamenlijke regionale initiatief een eigen lokaal kanaal met eigen redactionele vertegenwoordiging en verantwoordelijkheden.

Om maximaal te profiteren van de schaalvergroting van lokaal naar regionaal willen de drie media-initiatieven op langere termijn volledig fuseren en als één organisatie gaan opereren. Dat zal geen gevolgen hebben voor de continuïteit van de lokale kanalen maar (gesprekken over) een toekomstige samenwerking met andere regio’s zoals de Noordkop (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) en de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) overzichtelijker en effectiever maken.