De provincie Noord-Holland werkt op woensdag 20 en donderdag 21 mei 2015 tussen 18.00 en 22.00 uur aan de Rekervlotbrug in Koedijk.


De brug is dan afgesloten voor fietsverkeer. Borden geven de omleidingsroute aan. De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

De provincie werkt aan duurzaam herstel van de Rekervlotbrug, omdat de brug vaak uitvalt. Uit onderzoek blijkt dat  het innovatieve ontwerp wel logisch in elkaar zit. De brug zou moeten kunnen functioneren. Om erachter te komen waarom de fietsbrug in de praktijk toch niet goed werkt en tot een oplossing te komen, wordt een serie technische aanpassingen geadviseerd. Hier gaat de provincie de komende maanden mee aan de slag. Het onderzoek is uitgevoerd door de provincie in samenwerking met TNO en de onderhoudsaannemer.

Testen en evalueren


Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste werkzaamheden vinden plaats op woensdag 20 en donderdag 21 mei 2015. De overige werkzaamheden moeten nog worden ingepland. Als de aanpassingen zijn gedaan, wordt geëvalueerd wat het heeft opgeleverd en gekeken of en zo ja, welke aanvullende onderzoeken of maatregelen nodig zijn.

Actief monitoren


Ondertussen wordt de Rekervlotbrug actief gemonitord om eventuele gebreken tijdig op te sporen en aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat herstelwerk van tevoren kan worden aangekondigd, slim kan worden ingepland (bijvoorbeeld ’s avonds laat) en de omgeving hier vooraf over geïnformeerd kan worden.