NOORD-SCHARWOUDE - Op 28 april start Aannemingsmaatschappij Van Gelder met de werkzaamheden aan de N504 voor de provincie Noord-Holland.


In het gedeelte van de provinciale weg N504, gelegen tussen Noord-Scharwoude en Oudkarspel vervangen we de kruising aan de Voorburggracht door een zogenaamde LARGAS-rotonde (LAngzaam Rijden GAat Sneller) en die aan de Spoorlaan door een enkelstrooksrotonde.

Deze werkzaamheden voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder gefaseerd uit zodat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Tijdens werkdagen blijft de N504 open en er is te allen tijde noord-zuid verkeer mogelijk via één van de kruisingen.

Gedurende drie weekenden is de N504 afgesloten voor doorgaand verkeer en geldt er een omleiding.

De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen, het opbreken van asfalt door middel van frezen, het aanbrengen van een nieuwe fundering voor de rotondes, het (ver)plaatsen van openbare verlichting, het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie en het aanbrengen van groenvoorzieningen.

De werkzaamheden worden afwisselend op werkdagen en in weekenden uitgevoerd. De weekenden waarin gewerkt wordt zijn 1-4 mei, 8-11 mei, 22-25 mei en 5-8 juni. Bij werkzaamheden op werkdagen zijn de werktijden tussen 7.00 en 17.00 uur en bij weekendwerkzaamheden wordt er vaak 24/7 gewerkt, van vrijdag 20.00 uur tot maandag 5.00 uur.

Werken in de nacht zal enige geluidshinder met zich meebrengen, echter doet Van Gelder er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Doen er zich geen onvoorziene omstandigheden voor, dan is het werk op 8 juni gereed. Bij bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden is een uitloop mogelijk tot 22 juni.

In voorbereiding op de werkzaamheden worden in de nacht van 24 op 25 april tussen 1:00 en 2:00 uur verkeersvoorzieningen geplaatst. Hiervoor zal het verkeer 3 keer 10 minuten worden stilgezet.

De voortgang van de werkzaamheden kunt u volgen via de website van de provincie: www.noord-holland.nl/N504 of via de app van Van Gelder: werkinuitvoering.vangelder.com