Heffing van sluikbelasting precario staat op de tocht
Uit een brief van minister Plasterk aan de 2e Kamer blijkt dat hij een wetsvoorstel voorbereidt over de heffing van precario op nutsnetwerken. Deze wordt slechts tijdelijk toegestaan aan die gemeenten die op 1 januari 2016 een geldend tarief hadden. Dat houdt in dat er op die datum een geldende verordening moest zijn. De raad van Langedijk heeft de verordening precariobelasting pas op 19 januari 2016 aangenomen. Daardoor zal Langedijk, zoals blijkt uit de brief van 10 februari, geen € 2,1 miljoen precario kunnen heffen en valt de basis onder de begroting 2016 weg. Daarom zal de provincie het onlangs opgeheven preventief toezicht op Langedijk weer moeten herstellen.

De heffing van precario op ondergrondse nutsnetwerken heeft veel stof doen opwaaien in Langedijk. Het is een oneigenlijke belasting die wordt opgelegd aan de netwerkbeheerders en heeft enkele vervelende nevenverschijnselen:
1. de heffing wordt doorbelast aan de afnemers, in het geval van gas en stroom aan alle afnemers van de netwerkbeheerder, waardoor die meebetalen aan een Langedijker belasting, en
2. de afnemers betalen 21% BTW over de doorbelasting.

De invoering van de verordening is buitengewoon slordig verlopen. Hoewel de heffing van groot financieel belang was en veel onrust veroorzaakte zijn er tal van procedurele fouten gemaakt. Omdat vergeten was de verordening tijdig de wettelijk voorgeschreven behandelingsprocedure te laten volgen probeerde het college de verordeningen zonder behandeling in Forum door de raad op 15 december te laten aannemen. Daardoor zouden burgers en bedrijven over dit precaire onderwerp geen inspraak gehad hebben. Het was aan de alerte en volhardende oppositie te danken dat dit niet gebeurde, anders had de gemeente Langedijk gekozen voor een onwettige en ondemocratische invoering van de precariobelasting. Nu werd alles doorgeschoven naar 2016. En dat was dus te laat.

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer Langedijk is er duidelijk over. ‘’Los van het gedrag van de coalitie en de burgemeester in de raadsvergadering van 15 december 2015 is natuurlijk een vraagteken te zetten bij de kwaliteit van de organisatie. Hier zijn ernstige blunders begaan. In mijn 20-jarige loopbaan als crisismanager heb ik één uitgangspunt gehanteerd: de hoogste leiding is verantwoordelijk. In dit geval is dat de gemeentesecretaris/directeur. Deze man toucheert € 120.000 per jaar en zit minstens de helft van zijn tijd in Haarlem, als fractievoorzitter van de VVD in de PS. Betaald door de Langedijkers. Zijn organisatie draait niet. Deze man behoort op te stappen’’.