ALKMAAR- AZ heeft de huidige samenwerking met zes lokale Rabobanken uit Noord-Holland met drie jaar verlengd. Rabobank blijft hiermee Business Team Partner van AZ. Belangrijk onderdeel van de samenwerking vormen de maatschappelijke projecten die gezamenlijk in de regio worden opgepakt.

Zo wordt de succesvolle Rabo AZ Voetbaltoer op basisscholen voortgezet en krijgt het AZ GreenTeam een nieuwe stimulans als het gaat om de realisatie van regionale projecten op het gebied van duurzaam wonen en bouwen. “AZ heeft oog voor de wensen van de partners en sponsors. Dat doen ze goed. Daardoor krijg je wederkerigheid. Dat is in het belang van de Business Team Partner, maar ook in dat van AZ”, aldus Kees Jasperse, Directievoorzitter van Rabobank Alkmaar e.o.

Rabobank Partner AZ GreenTeam

De samenwerking met betrekking tot het AZ GreenTeam heeft als doel om duurzame initiatieven in Noord-Holland - met name op het gebied van duurzaam bouwen en wonen - te stimuleren. Door de kennis en het netwerk van Rabobank actief in te zetten binnen dit netwerk wordt een nieuwe impuls gegeven aan duurzame initiatieven in de regio.

Rabo AZ Voetbaltoer

Na het bewezen succes van de Rabo AZ Voetbaltoer is besloten om deze de komende jaren te gaan voortzetten. De voetbaltoer bestaat onder meer uit een voetbalclinic en een interactief lesprogramma op basisscholen. Door middel van de Rabo AZ Voetbaltoer willen AZ en Rabobank kinderen uit Noord-Holland in beweging krijgen, bewust laten worden van een gezonde levensstijl, en kinderen actief laten deelnemen aan de maatschappij om zo hun sociale netwerk te vergroten.

Door de rol die AZ-spelers in de belevingswereld van kinderen uit de regio innemen, willen we maatschappelijke, sportieve en sociale vraagstukken makkelijker bespreekbaar maken. Nieuw dit jaar is het thema ‘Omgaan met geld’, een uiterst belangrijk thema volgens Kees Jasperse: “Daarnaast blijven we natuurlijk actief in de relatiemarketing bij het bezoek aan de wedstrijden. Wat dat betreft is het AFAS Stadion ook voor ons een belangrijk ontmoetingspunt geworden, zowel bij thuiswedstrijden van AZ als op doordeweekse momenten.”

Stewart: ‘AZ ontmoetingspunt voor de regio’

“AZ wil de verbindende kracht van Noord-Holland zijn door een ontmoetingspunt voor de regio te vormen en door lokaal betrokken te zijn”, verklaart AZ’s Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. “Daarbij nemen we als voetbalclub onze verantwoordelijkheid als het gaat om de leefbaarheid van de samenleving. Samenwerking met regionale ondernemers, de breedtesport, onderwijs en maatschappelijke organisaties is daarbij een belangrijk speerpunt. Onze maatschappelijke ambities sluiten goed aan bij die van Rabobank. Dat maakt de bank voor ons een ideale partner om deze gezamenlijk te realiseren.”

De Rabobanken die onderdeel uitmaken van de samenwerking met AZ zijn: Rabobank Alkmaar e.o., de Westfriese Rabobanken, Rabobank Noord-Kennemerland, Rabobank Kop van Noord-Holland en Rabobank IJmond. Nieuwe toetreder in het samenwerkingsverband is Rabobank Zaanstreek.888