De gemeente Alkmaar gaat met AZ in gesprek. Na de uitspraak in het kort geding had AZ aangegeven een gesprek te willen in het kader van het herstel van de relatie. De gemeente is benieuwd naar de zienswijze van AZ.