SINT PANCRAS - Wethouder Annette Groot opende vrijdag 21 april de nieuwe brug in het Venpad in Sint Pancras. Hierbij sprak zij haar dank uit voor iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de brug. "De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het realiseren van deze doorvaarbare brug in het Venpad. We hebben dit kunnen realiseren door de betrokkenheid van én in nauwe samenwerking met veel partijen, waaronder de omwonenden."


In de brug bij het Venpad is het verleden met een knipoog verbonden met de toekomst: de leuning van de brug is een afbeelding van hoe het landschap en de waterloop er voor de aanleg van de brug uit zag. De nieuwe brug is mede mogelijk door een financiële bijdrage vanuit Recreatieschap Geestmerambacht en een subsidie van Provincie Noord-Holland.

Langedijk ontwikkelt met water
De brug in het Venpad maakt onderdeel uit van 'Langedijk ontwikkelt met water'. Dit project heeft als doel het water en de oevers duurzaam in te richten en te gebruiken, zodat gemeente Dijk en Waard zich verder ontwikkelt als aantrekkelijke woon-, verblijf- en vestigingsplaats voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Bij deze plannen werkt de gemeente nauw samen met Stichting Langedijk Waterrijk, Recreatieschap Geestmerambacht en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Deze organisaties werken met elkaar aan het bevorderen van de doorvaarbaarheid in gemeente Dijk en Waard.

Verbetering doorvaarbaarheid
Met de nieuwe brug is een volgend knelpunt van de vaarroute in De Groene Loper in Sint Pancras opgelost. De aanleg van de Venpad-brug vergroot de doorvaarbaarheid in de gemeente. Om een verbinding te maken van de Vroonermeerplas naar het Twuyvermeer aan de noordzijde van Sint Pancras, is in 2019 al brug De Helt in De Helling aangelegd. In 2021 volgde de brug Daalmeerpad. Door de openstelling van de brug in het Venpad komt een doorgaande vaarroute richting het Twuyvermeer weer een stap dichterbij. Gemeente Dijk en Waard werkt ook aan een verbinding tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk, zowel via het kanaal Omval-Kolhorn als binnendoor, voor een nog betere doorvaarbaarheid.