LANGEDIJK - Gemeente Langedijk wil dat alle inwoners van Langedijk met plezier kunnen sporten en bewegen. Meedoen en een gezonde leefstijl staan daarbij centraal. Daarom nodigen wethouders Jasper Nieuwenhuizen (sport) en Marcel Reijven (sociaal domein) u van harte uit voor een interactieve bijeenkomst op maandag 2 juli, sportcafé De Oostwal in Sint Pancras.


Begin mei stelde de gemeenteraad van Langedijk de nieuwe Kadernota Sport ‘Langedijk beweegt mee’ vast. Sportverenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties leverden in oktober vorig jaar tijdens een werkveld bijeenkomst een actieve bijdrage aan deze nota. Het resultaat: zeven programmalijnen waarmee echt álle inwoners van Langedijk kunnen gaan bewegen.

Van nota naar uitvoeringsagenda
De volgende stap is de uitvoering. U bent aan zet om een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoeringsagenda voor de sportnota. Als vertegenwoordiger van een sportvereniging, school of (maatschappelijke) organisatie die sport en beweging stimuleert, nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op maandagavond 2 juli. We horen graag van u welke ambities, kansen en samenwerkingsmogelijkheden u in de uitvoeringsagenda wilt benoemen. Om u te inspireren presenteert een aantal sprekers in zeer korte pitches casussen, die te maken hebben met de programmalijnen van de nota.

Datum: maandag 2 juli 2018
Tijd: 20.00-22.15 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: Sportcafé De Oostwal, Beverplein 2, Sint Pancras

Tijdens de bijeenkomst vragen wij of u wilt deelnemen aan een klankbordgroep, die met de gemeente meeleest bij het samenstellen van de uitvoeringsagenda. De klankbordgroep komt de komende maanden twee maal bijeen. Denkt u er vast over na of u zitting wilt nemen in deze klankbordgroep!