Staatsbosbeheer gaat in overleg met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen de komende tijd aan de slag om de huidige vergunning van de nieuwe mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen op twee punten beter te onderbouwen. Hierbij zal wederom nauw samen worden gewerkt met vereniging MTB-Noordwest. De Raad van state oordeelde 30 maart j.l. dat de vergunning voor de nieuwe mountainbikeroute zorgvuldig omgaat met de natuurwaarden in het duingebied, op nagenoeg alle punten juist was uitgegeven en op twee punten een kleine aanpassing behoeft. Hierbij gaat het om het aanleveren van een meer nauwkeurige kaart van de ligging van de route en een extra ecologische toets  (passende beoordeling) door een extern ecologisch adviesbureau.Beter beschermen én beleven

Het beoogde mountainbikeparcours draagt bij aan het beter beschermen en beleven van de natuur in het duingebied. Door de mountainbikeroute te verplaatsen naar het bosrijke oostelijke gedeelte van de Schoorlse Duinen, krijgt de natuur in het westelijke deel meer rust én ruimte. Hier zullen kwetsbare stuivende duinen (grijs duin) kunnen floreren. Door te kiezen voor een specifiek mountainbikeparcours geven wij ruimte aan zowel rustzoekende natuurliefhebbers én aan actieve natuurliefhebbers zoals mountainbikers. Dit past bij de visie van Staatsbosbeheer om, waar de natuur het toelaat, mensen de natuur te kunnen laten beleven.Kleine aanpassingen route

Het tracé van de nieuwe route is in het verleden met uiterst veel zorg voor de natuur uitgezet. Het aanleveren van een nieuwe, nauwkeurige kaart biedt Staatsbosbeheer de kans op basis van nieuwe inzichten, kleine verbeteringen door te voeren in de nieuwe mountainbikeroute. Dit om al het mogelijke te doen om schade aan de natuur uit te sluiten.

Via ons weblog https://schoorlseduinen.wordpress.com  houden wij u op de hoogte over aanpassingen in de route.