Vindt u het ook van belang dat leerlingen voldoende bewegen en bent u benieuwd naar wat bewegen kan doen voor de leerprestaties? Wilt u een bijdrage leveren aan de noodzakelijke dagelijkse beweegmomenten in en rondom school? Dan bent u van harte welkom bij de inspiratiesessie ‘Bewegen in en om het onderwijs’ op woensdag 18 mei in Wognum.

Het ministerie van OCW heeft samen met de PO-Raad in het bestuursakkoord afgesproken dat elke leerling op de basisschool minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs -gegeven door een bevoegde (vak) leerkracht- krijgt. Bewegingsonderwijs is onmisbaar voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Ze leren daar te bewegen en ervaren hoe leuk sporten is. Bewegingsonderwijs levert zo een bijdrage aan een actieve en gezonde levensstijl van kinderen. Om dit te realiseren is er een plan van aanpak bewegingsonderwijs opgesteld. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) doet onderzoek naar de effecten van sport en bewegen op leerprestaties, verzuim en uitval. Uit de eerste uitkomsten blijkt dat bewegen tijdens de gymles een positieve invloed heeft op de leerprestaties. Ook blijkt uit onderzoek dat het heel goed werkt om bewegen met de gewone lessen te combineren. Bewegen -zowel voor als na schooltijd- is dan ook van groot belang.

Bovendien willen we met deze bijeenkomsten kwalitatieve informatie uit het hele land verzamelen. Hiermee doelen we op het verkrijgen van de top 10 beste oplossingen en 10 uitdagingen. Deze input is van belang voor landelijk beleid en strategische allianties op provinciaal, regionaal of lokaal niveau. Samen met u zal een representatieve afvaardiging worden uitgenodigd van alle betrokken partijen uit het sport- en onderwijsveld en het provinciale en lokale bestuur, zoals wethouders en ambtenaren Sport Onderwijs, schoolbesturen, vakleerkrachten, sportverenigingen, wetenschappers, Provincie en buurtsportcoaches.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u terecht op www.sportservicenoordholland.nl of bellen naar Cindy Koopman op 0229-287705. Om u aan te melden kunt u voor 7 mei een e-mail sturen naar ckoopman@sportservicenoordholland.nl.