LANGEDIJK - Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de Sportnota, die nu in ontwikkeling is, stelt het college een budget van € 40.000 beschikbaar. Dat is het voorstel aan de gemeenteraad in de Programmabegroting 2018.

Gemeente Langedijk is inmiddels anderhalf jaar bezig met het opstellen van een sportnota waarin verbinding wordt gezocht met verschillende, bredere doelgroepen. De gemeente wil dat alle inwoners van Langedijk met plezier kunnen sporten en bewegen. Meedoen en een gezonde leefstijl staan daarbij centraal.

De gemeente wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven wordt de nieuwe Sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren. Op 2 oktober was daarvoor een werkveldbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Sportservice Noord-Holland, die de Sportnota ook mede opstelt.

Wethouder Sport, Jasper Nieuwenhuizen: “We willen drempels wegnemen om sporten en bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld door patiëntenverenigingen in contact te brengen met een dansschool of wandelclub. Mensen hebben soms medicijnen en zorg nodig, maar kunnen ook baat hebben bij sport om hun gezondheidsklachten te verminderen. Mijn droom is dat elk kind in Langedijk een sportpaspoort krijgt. Kinderen moeten op school kennis maken met verschillende sporten en zo ontdekken waar hun talenten liggen, wat bij ze past en waar ze plezier aan beleven. Zodat kinderen in de toekomst blijven bewegen.”

De gemeente wil haar sportbeleid in samenwerking met sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties de komende jaren zo inzetten, dat meer kwetsbare inwoners en niet-sporters de weg vinden naar het sportaanbod.