Het Sportpaleis in Alkmaar blijft open. Alkmaar Sport N.V. neemt per 1 april de exploitatie van het Sportpaleis aan de Terborchlaan in Alkmaar over van wielervereniging Alcmaria Victrix.

Foto Pers Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat hiermee het Sportpaleis en de wielerbaan voor Alkmaar en de regio behouden blijven.Het Sportpaleis werd de afgelopen jaren geëxploiteerd door wielervereniging Alcmaria Victrix. Voor deze vereniging bleek de exploitatie steeds lastiger te worden. De wielervereniging gaf daarom eerder aan de erfpachtovereenkomst niet te kunnen voortzetten en de exploitatie en het erfpacht per 1 april van dit jaar uit handen te geven.

De afgelopen maanden onderzocht de gemeente diverse scenario’s voor de exploitatie van het Sportpaleis en is er met diverse geïnteresseerde partijen over gesproken. Insteek daarbij was om het Sportpaleis als belangrijk wielersportcentrum voor Alkmaar te behouden. Van alle onderzochte mogelijkheden blijkt voorzetting van het sportpaleis door Alkmaar Sport de beste optie. Alkmaar Sport heeft een heldere visie op de toekomst van het Sportpaleis en is goed geëquipeerd voor het beheren en exploiteren van sportaccommodaties. Alkmaar Sport brengt de exploitatie, het beheer en het onderhoud onder in de BV Sportpaleis.

Wethouder sport Pieter Dijkman (VVD) zegt over de nieuwe situatie: “De wielerbaan is uniek voor Alkmaar en de regio Noord-Holland. In Nederland zijn alleen in Apeldoorn en Amsterdam nog overdekte wielerbanen. Met de keuze voor Alkmaar Sport NV kan de komende tijd gewerkt worden aan verbetering van de exploitatie en de kwaliteit van de sportaccommodatie. De wielersport blijft leidend in de exploitatie. Daarnaast biedt het complex goede mogelijkheden voor festiviteiten en evenementen. Het Sportpaleis kan hiermee naast de recent geopende De Meent een boegbeeld worden van de Westrand”.

Mevrouw Trudi Boekel, penningmeester van de wielervereniging reageert verheugd op het besluit: “Alcmaria Victrix ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We zijn de gemeente dankbaar dat het bestaan van de wielerbaan en het daarbij behorende MTB-parcours wordt gewaarborgd. Als vereniging behouden we een eigen ruimte in het complex én kunnen we de KNWU-wedstrijden blijven organiseren. Aan onze leden kunnen wij ons brede aanbod blijven garanderen, van zowel weg-, baan, als MTB-activiteiten. We hopen op een goede samenwerking met Alkmaar Sport NV en zullen onze clubkrachten blijven inzetten voor deze prachtige accommodatie”.