SINT PANCRAS - Op zaterdag 28 april 2018 heeft de voorzitter van De Vrienden van Vrone, Fred Wever, aan de coördinator van de Kabouters en spelers F-league, Ilse Kaastra 40 nieuwe ballen overhandigd! Om de jongste spelers en speelsters van Vrone te leren voetballen, is goed materiaal noodzakelijk! De ballen werden dan ook met luid gejuich door de jongste talenten in gebruik genomen!

De Stichting Vrienden van Vrone is in 2000 opgericht, het heeft tot doel de s.v. Vrone (veldvoetbal, zaalvoetbal en handbal) mentaal te ondersteunen en belangrijke projecten van de s.v. Vrone financieel mogelijk te maken. De uitgaven van de stichting zullen de hele vereniging tot nut zijn en richten zich vooral op zichtbare projecten, waarbij het bestuur van de stichting in overleg met het hoofdbestuur van de s.v. Vrone zal treden.

De Vriendenclub van Vrone bestaat uit donateurs, die € 45,00 per jaar betalen of, en dat zijn meestal bedrijven, € 120,00 per jaar. Er zijn nu bijna 100 donateurs, die de vereniging steunen. Interesse om de Vrienden van Vrone financieel te ondersteunen? Kijk dan hier of mail naar vriendenvanvrone@gmail.com.