Stichting Mentorschap in Hoorn nh

Bezoekadres:

Stichting Mentorschap

Koopvaarder 1
1625BZ Hoorn nh
T085-8000210
Einfo@stichtingmentorschap.nl
Whttp://www.stichtingmentorschap.nl

Stichting Mentorschap


Stichting Mentorschap is de onafhankelijke organisatie die zorgt voor opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren en bemiddeling bij aanvraag van het mentorschap. Wij zetten vrijwilligers in als mentor. Deze mentoren treden op voor en namens mensen die door hun beperking niet (volledig) in staat zijn voor zichzelf op te komen en beslissingen te nemen op het persoonlijke vlak. De mentoren zijn wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, adviseur en belangenbehartiger voor hun cliënt op het gebied van zorg en welzijn.

Daarnaast verzorgt Stichting Mentorschap voorlichting over wettelijke vertegenwoordiging/ beschermingsmaatregelen in het algemeen en mentorschap in het bijzonder.

Foto's van Stichting Mentorschap

Stichting Mentorschap image 1
Stichting Mentorschap image 2
Stichting Mentorschap image 3