Het college van bw van de gemeente Langedijk heeft op 1 maart definitief besloten Broekerplein aan de noordzijde van het plangebied doorvaarbaar te maken. Er wordt een doorvaarbare waterbinding aangelegd, tussen Westerdel/Mayersloot enerzijds en de museumtuin/Oosterdelgebied anderzijds, via de [...]

Lees meer


Het college heeft ingestemd met het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Met dit thema wil het college het unieke karakter van Langedijk breed onder de aandacht brengen. Voor de realisatie wil zij structureel samenwerken met andere overheden en het maatschappelijk veld.Water en [...]

Lees meer