Opnieuw grafrecht verkrijgen

Door Redactie op Donderdag 30 november 2017 11:47   Gemeente   gemeente, graf, gravenBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Op de openbare begraafplaatsen in Langedijk liggen enkele honderden graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, maar die vaak wel in stand worden gehouden door nabestaanden.De leges zijn echter bedoeld voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Hierdoor ontstaat [...]

Lees meer

Grondprijsbeleid 2017-2018

Door Redactie op Donderdag 23 november 2017 13:34   Gemeente   gemeente, nota, grondprijzenBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.In de nieuwe nota staat bijvoorbeeld wat inwoners moeten betalen voor [...]

Lees meer

Gemeentegids niet van gemeente

Door Redactie op Maandag 13 november 2017 10:07   Gemeente   langedijk, gemeenteBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Een paar weken geleden is er huis-aan-huis een gemeentegids verspreid in Langedijk. Deze ‘Gemeentelijke informatiegids 2017-2018’ is niet uitgegeven door gemeente Langedijk.Uitgeverij FMR Producties/LokaalTotaal heeft in eigen beheer met inkomsten van lokale adverteerders het boekje [...]

Lees meer

Geluid in uw omgeving

Door Redactie op Donderdag 9 november 2017 09:46   Algemeen   gemeente, actieplan, geluidbelastingBron: Gemeente AmsterdamLANGEDIJK - Op de geluidbelastingskaarten van 2016, die het college onlangs heeft vastgesteld, kunt u zien wat de geluidbelasting van uw woongebied is. Geluid dat wordt veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en grote industrieterreinen in of nabij de gemeente.Burgemeester en wethouders van de [...]

Lees meer

Uitgangspunten vastgesteld voor westrand Sint Pancras

Door Redactie op Donderdag 2 november 2017 09:52   Gemeente   langedijk, gemeente, veertBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de westrand van Sint Pancras. Op basis hiervan wil de gemeente komen tot planvorming voor woningbouw langs de oostzijde van de Gedempte Veert. Grondeigenaren en belanghebbenden worden betrokken bij de [...]

Lees meer

Meedenken over Langedijk

Door Redactie op Dinsdag 24 oktober 2017 13:46   Algemeen   gemeente, toekomst, expertsBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Het was een klein gezelschap dat op woensdagavond 11 oktober bij elkaar kwam om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente. Slechts weinig inwoners hadden de weg gevonden naar De Binding waar gesproken werd over de Omgevingsvisie die momenteel door de gemeente wordt [...]

Lees meer

Sportnota bevordert meedoen en gezonde levensstijl

Door Redactie op Woensdag 11 oktober 2017 14:57   Sport   langedijk, gemeente, sportnotaBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de Sportnota, die nu in ontwikkeling is, stelt het college een budget van € 40.000 beschikbaar. Dat is het voorstel aan de gemeenteraad in de Programmabegroting 2018.Gemeente Langedijk is inmiddels anderhalf jaar bezig met het opstellen van [...]

Lees meer

Resultaten cliëntonderzoek Wmo Jeugd

Door Redactie op Vrijdag 6 oktober 2017 10:48   Gemeente   gemeente, jeugd, wmoBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Resultaten onderzoek Wmo-cliënten en Jeugd: de tevredenheid over de Wmo-consulenten is heel hoog, over de jeugdhulp is de tevredenheid goed.Ruim 85% van de cliënten van Wmo en Jeugd voelden zich in 2016 serieus genomen door medewerkers van de gemeente. Over het algemeen zijn cliënten [...]

Lees meer