Heeft u een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) via de gemeente of wilt u daarvan gebruik maken? Dan gaat er iets veranderen per 1 januari 2015. Mensen in de bijstand of met een laag inkomen komen in aanmerking voor de vernieuwde collectieve zorgverzekering voor minima. Het college van [...]

Lees meer