Kolfvereniging en bridgeclub houden 9 oktober open middag in café Celavie in OudkarspelKolfclub Brederode. Onze kolfclub houdt op donderdag 9 oktober een open middag. Vanaf 13.00 uur kan iedere belangstellende terecht op de kolfbaan. Weet u niets van kolven af, maar wilt U eens weten wat die [...]

Lees meer