Het college presenteert een sluitende programmabegroting voor 2017 met een positief saldo van € 100.000. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen is tevreden met het bereikte resultaat maar verkeert niet in jubelstemming: “We zien een toename van een aantal risico’s. Dat betekent voor een kleine organisatie [...]

Lees meer