Begroting 2018 vastgesteld

Door Redactie op Donderdag 9 november 2017 09:54  Gemeente  langedijk, college, raadBron: Gemeente LangedijkLANGEDIJK - Op 7 november heeft de gemeenteraad van Langedijk de Begroting 2018 vastgesteld.Er zijn negen amendementen en moties ingediend, waarvan er uiteindelijk acht in stemming gebracht zijn. De fracties van de PvdA, Kleurrijk Langedijk en GroenLinks wisten een meerderheid van de raad achter [...]

Lees meer

Recent hebben wij de gemeenteraad en het college van gemeente Langedijk geïnformeerd over de zienswijze van de AOL inzake de ontwikkelingen op het Bibliotheekterrein te Zuid-Scharwoude in relatie tot het supermarktbeleid binnen onze gemeentegrenzen en daarbuiten. Zoals wij eerder hebben gemeld is [...]

Lees meer