NEDERLAND - Het korps voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT). Toch komt een aantal politiemedewerkers boven deze WNT-norm uit. Sterker nog, deze groep dreigt te groeien. Hoe is dit mogelijk?De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) trad in 2013 in [...]

Lees meer