ZUID SCHARWOUDE - Zoals eerder zal KADANS de tradities van de muziekverenigingen waaruit zij is voortgekomen, te weten Kunst na Arbeid en Apollo, in ere houden.

Het is daarom dat de Stichting Kooger Kerk u van harte welkom zal heten tijdens het kerstconcert op 16 december 2018 in de Kooger kerk.
De aanvang van dit concert is zoals gebruikelijk 11:00 uur. In samenwerking met de band “Zoet!” zalm onder leiding van de nieuwe dirigent Michael de Graaf een mooi programma voor u ten gehore brengen.

Stichting Kooger Kerk

Koog 30

1722 EM Zuid Scharwoude

Concerten@koogerkerk.nl