OUDKARSPEL - Het Behouden Huis - het warme hart van Oudkarspel - organiseert in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Wonen Plus Welzijn op donderdagmiddag 13 april a.s. opnieuw een Mantelzorgbijeenkomst.

Op deze middag wordt de film: “je doet het gewoon” vertoond. Deze film bestaat uit drie praktijkverhalen van mantelzorgers. Hierin wordt zichtbaar hoeveel moeite het mantelzorgers kost, voordat zij herkennen en erkennen dat ze mantelzorger zijn en de weg vinden naar beschikbare voorzieningen en ondersteuning.
Na de film is er ruimte voor discussie en vragen. Aansluitend wordt u een warme maaltijd aangeboden.
Herkent u zich hierin, dan bent u van harte welkom op 13 april. Het programma begint om 16.00 uur en zal rond 19.00 uur afgelopen zijn. De deelname is gratis.

Voor opgave kunt u mailen naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl of bellen naar 0226-753063 (tot uiterlijk 7 april)