LANGEDIJK - Om organisaties bij evenementen te ondersteunen op het gebied van veiligheid, administratieve lasten en andere gebieden stelt het college de komende jaren € 40.000 per jaar beschikbaar. Dat is het voorstel aan de gemeenteraad in de Programmabegroting 2018.

De laatste tijd ontvangt de gemeente meer aanvragen vanuit de Langedijker gemeenschap voor ondersteuning bij de organisatie van evenementen. Met de bezuinigingen in de afgelopen jaren was er geen ruimte om die ondersteuning te bieden.

Door de verbeterde financiële situatie van de gemeente zal gekeken worden op welke wijze lokale evenementen beter ondersteund kunnen worden op het gebied van veiligheid en andere gebieden. Daarvoor wordt in de komende jaren beleid opgesteld. Om dit mogelijk te maken, wil het college geld beschikbaar stellen.

“Evenementen zijn een meerwaarde voor Langedijk en in het beleid gaan we uit van de kracht van de Langedijker samenleving”, vertelt burgemeester Jan Hoekema. “Het initiatief voor het organiseren van evenementen ligt bij onze inwoners. Wij willen het organiseren van evenementen ondersteunen en aanmoedigen vanwege het verbindende karakter hiervan voor de gemeenschap. Met sport, een muziekfestijn of een activiteit voor kinderen zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, met elkaar iets te doen en zo als samenleving met elkaar in contact te blijven. Dat versterkt de sociale cohesie in onze dorpen.”