NEDERLAND - In 2022 steeg de energieproductie uit zonnestroom met 46 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt vooral door het gebruik van nieuwe zonnepanelen. De energieproductie door zonnepanelen op woningen groeide in 2022 iets meer dan door zonnepanelen bij bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.


Het aandeel zonne-energie (elektriciteit en warmte) in het totale energieverbruik in Nederland is hiermee ook gestegen: van 2,1 procent in 2021 naar 3,3 procent in 2022. Naast biomassa en windenergie levert zonne-energie de grootste bijdrage aan hernieuwbare energie.

Grootste bijdrage door bedrijven, sterkste groei bij woningen

De energieproductie uit zonnestroom is in 2022 gegroeid naar 16,8 miljard kilowattuur (kWh). Bijna 60 procent van deze productie komt van zonnepanelen bij bedrijven. De rest komt van zonnepanelen op daken van woningen. Sinds 2019 is het opgestelde vermogen, oftewel de capaciteit, van zonnepanelen bij bedrijven groter dan bij woningen, vooral omdat er grote zonneparken bij zijn gekomen. In 2022 steeg de energieproductie van woningen wel iets meer (+49 procent) dan bij bedrijven (+45 procent).


Vermogen zonnepanelen in alle gemeenten toegenomen

In 2022 nam het totaal opgesteld vermogen van zonnepanelen in alle gemeenten van Nederland gemiddeld met 30 procent toe ten opzichte van 2021. In Dronten was de toename met 161 megawatt (MW) het grootst door de aanleg van het grootste zonnepark van Nederland. Met meer dan 100 MW volgen Borger-Odoorn en Hoogeveen. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen op woningen groeide het sterkst in Utrecht, Rotterdam en Tilburg.

Nederland in top vijf Europese zonnestroomproducenten

Nederland staat in de top vijf van landen met de hoogste zonnestroomproductie in Europa sinds 2022. De productie groeide sterk in vergelijking met andere Europese landen. Sinds 2019 is de Nederlandse zonnestroomproductie meer dan verdrievoudigd. In Polen en Hongarije was de groei het grootst, maar daar was de productie in 2019 een stuk lager dan in Nederland.

In Nederland was de productie ongeveer 5,3 miljard kWh in 2019; op hetzelfde niveau als België. In 2022 zat Nederland met 16,8 miljard kWh op hetzelfde niveau als Frankrijk, ondanks dat Nederland een stuk kleiner is in oppervlak en inwonersaantal dan de meeste grote zonnestroomproducenten. Nederland had van alle Europese landen het hoogste opgestelde vermogen per hoofd van de bevolking (1044 W in 2022).

Bron: CBS