Focus School voor Praktijkonderwijs in Heerhugowaard

Bezoekadres:

Focus School voor Praktijkonderwijs

Umbriellaan 1
1702AJ Heerhugowaard
T072-5400205
Einfo@focus-heerhugowaard.nl
Whttp://www.focus-heerhugowaard.nl
Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het vmbo en het leerwegondersteunend onderwijs niet geschikt zijn. Het praktijkonderwijs is niet bestemd voor gehandicapte leerlingen. Voor deze groep is er het (voortgezet) speciaal onderwijs of de leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel de rugzak genoemd.

Invulling praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs duurt maximaal vijf jaar. Leerlingen krijgen in kleine groepen les in de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze vakken zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. Ook worden de leerlingen getraind in praktische vaardigheden, zoals koken, klussen in huis, rekeningen betalen, omgaan met en invullen van formulieren, uiterlijke verzorging, omgaan met andere mensen en werken. Het leren gebeurt vooral in de praktijk door bijvoorbeeld stages bij bedrijven en organisaties. Als leerlingen het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het diploma praktijkonderwijs. Een deel van de leerlingen gaat vervolgens doorleren op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (ROC) en behalen daar een beroepsgericht diploma in combinatie met stage (BOL) of werk (BBL).

Focus biedt praktijkonderwijs aan jongeren met leerproblemen tussen de 12 en 18 jaar die gebaat zijn bij onderwijs in kleine groepen.?Het onderwijs richt zich vooral op de praktische en sociale vaardigheden van een leerling, waarbij geldt dat de leerlingen worden voorbereid op een toekomstige arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op het gebied van wonen en recreëren. Elke Focus-leerling stelt, in overleg met ouders en mentor, een individueel ontwikkel plan op. Het onderwijsprogramma voor de betreffende leerling wordt hierop afgestemd.