LANGEDIJK - De gemeente Langedijk, Woonstichting Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2020 met een doorkijk naar de toekomst. Op 5 december hebben zij deze afspraken ondertekend.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen en de verdere uitwerking van woningbouwonderzoek specifiek voor Langedijk.

Betaalbaarheid
De woningcorporaties bieden betaalbare woningen voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden een beroep op hen doen; de juiste huurder bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2020 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 90% van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan € 663.

Verduurzaming en regionale warmteplannen
Woonstichting Langedijk en Woonwaard spannen zich in 2020 verder in om hun woningen duurzamer te maken. Zij willen daarbij met enthousiaste huurders (energieambassadeurs / energiecoaches) bewoners informeren over hun eigen energieverbruik. Daarnaast wordt er samen met de gemeente en andere partijen gewerkt aan regionale warmteplannen waarin afspraken gemaakt worden over waar welke investeringen in duurzaamheid gedaan worden.

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?
De afgelopen maanden is gewerkt aan de prestatieafspraken voor het jaar 2020. Elk jaar gaan de gemeente, woningcorporaties en huurders opnieuw met elkaar om de tafel om afspraken te maken voor het jaar daarop.

Bent u huurder van Woonstichting Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de toekomstplannen? Dan kunt u zich aanmelden bij de woonstichting via telefoon (0226) 331470 of via een mail naar de huurdersraad (huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl).