LANGEDIJK - Bij de recreatiesteiger aan het Kanaal Alkmaar Kolhorn, ter hoogte van Westdijk 26, mogen boten maximaal drie dagen (3x24 uur) aanleggen. Het komt regelmatig voor dat boten langer dan deze toegestane periode aan de steiger liggen. De gemeente heeft hier meerdere klachten over ontvangen. Om te zorgen dat de steiger voor iedereen toegankelijk blijft, is gestart met de handhaving van de 3x24 uur-regel. Er zal meerdere keren per week gecontroleerd worden.

Eigenaren van de boten die er langer dan de drie toegestane dagen liggen, krijgen een waarschuwing om hun boot voor een bepaalde datum weg te halen. Is de eigenaar niet bekend? Dan zal de waarschuwing op de boot worden geplakt. Is de boot hierna nog niet weg? Dan zal de gemeente een last onder bestuursdwang opleggen, dit is een formeel besluit dat wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Met een last onder bestuursdwang dwingt de gemeente de eigenaar om actie te ondernemen. In dit geval betekent dit dat de boot binnen een door de gemeente gestelde termijn verwijderd moet worden van de steiger. Wanneer dit niet op tijd wordt gedaan door de eigenaar, wordt de boot door de gemeente in bewaring genomen, door de boot maximaal 13 weken aan de ketting te leggen. De hierbij gemaakte kosten worden op de eigenaar verhaald.

Is uw boot door de gemeente in bewaring genomen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op 0226 - 334433 of 14 072 en vragen naar team Handhaving. Is er na 13 weken geen eigenaar bekend dan zal de gemeente de boot, afhankelijk van de restwaarde vernietigen, dan wel verkopen.