NEDERLAND - Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is afgenomen van 87% in 2017 naar 85% in 2019. Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% naar 81%. Met name de zestien- en zeventienjarigen dronken minder vaak alcohol.

Ook het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun zestien- of zeventienjarige zoon of dochter goedkeurt daalde in de afgelopen twee jaar, namelijk van 61% naar 57%. Het percentage minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcoholgebruikers onder de achttien nog alcohol van zijn of haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42%. De verschillen in alcoholgebruik tussen 2019 en 2017 zijn significant en berusten niet op toeval; mogelijk spelen de uitgevoerde interventies gericht op alcoholpreventie hierin een rol.

Vragenlijst
Deze resultaten komen uit de Jongvolwassenenmonitor 2019, een grootschalig online onderzoek dat GGD Hollands Noorden tussen april en juli 2019 uitvoerde onder 4.664 jongvolwassenen van zestien tot en met 25 jaar uit de regio. Deze jongvolwassenen vulden vragen in over hun lichamelijke en psychische gezondheid, welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Meedoen aan het onderzoek was anoniem. Ook jongvolwassenen uit gemeente Langedijk deden mee aan het onderzoek. Alle resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 zijn te vinden op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden. U kunt de gemeente- en regiorapporten hier bekijken.