LANGEDIJK - De gemeente Langedijk, Woonstichting Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2019 met een doorkijk naar de toekomst. Op 6 december hebben zij deze afspraken ondertekend.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw woon-zorg-welzijn concept en anders omgaan met energie.

Betaalbaarheid
De woningcorporaties bieden betaalbare woningen voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden een beroep op hen doen; de juiste huurder bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2019 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 85% van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan € 640.

Voldoende en geschikt aanbod
Over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is afgesproken dat er voldoende en geschikt aanbod is van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners. Woningcorporaties en gemeente maken in 2019 meerjarige afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen en het beschikbaar komen van bouwlocaties daarvoor.

Een prettige woonomgeving
Op sociaal maatschappelijk gebied is de ambitie dat er sprake moet zijn van een prettige woonomgeving. Corporatie en gemeente werken hierin samen en overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten.

Anders omgaan met energie
Op het gebied van energie staat er veel te gebeuren. Nieuwbouwwoningen die de corporaties bouwen hebben geen aansluiting op aardgas meer en zijn (bijna) energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten op termijn van het gas af.In 2019 maken we een begin met de plannen hiervoor. Tegelijk gaan de corporaties door met het verduurzamen van woningen. Woonwaard maakt in de loop van volgend jaar keukens gasloos bij een nieuwe verhuring en brengt bij vrijkomende eengezinswoningen die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen aan. Woonstichting Langedijk biedt ruim 200 huurders aan de woning te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, waardoor de woning op minimaal een energielabel B komen. Huurders kunnen door bewust gebruik een belangrijke bijdrage energiebesparing realiseren. De Huurdersorganisaties stimuleren initiatieven om de bewustwording onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches.

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?
De afgelopen maanden is gewerkt aan de prestatieafspraken voor het jaar 2019. Elk jaar gaan de gemeente, woningcorporaties en huurders opnieuw met elkaar om de tafel om afspraken te maken voor het jaar daarop. Bent u huurder van Woonstichting Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de toekomstplannen? Dan kunt u zich aanmelden bij de woonstichting via telefoon 0226 – 33 14 70 of via mail naar de huurdersraad (huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl).