LANGEDIJK - Ambtelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard is haalbaar en verhoging van de kwaliteit van beide organisaties is mogelijk, maar extra investeren in beide ambtelijke apparaten is nodig. Dat is de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot.


Op woensdagavond 11 juli presenteerde onderzoeker Philip van Veller het rapport tijdens een openbare politiek-bestuurlijke avond. De raadszaal was goed bezet, met naast raadsleden ook burgerraadsleden, ambtenaren, inwoners en andere belangstellenden.

Onderzoek
Adviesbureau Berenschot kreeg in december 2017 de opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ambtelijke fusie tussen beide gemeenten. De uitgangspunten zijn:
- kwetsbaarheid verkleinen,
- kwaliteit verhogen,
- bestuurskracht in de regio versterken.
Berenschot deed onderzoek naar de visie van Heerhugowaard en Langedijk door literatuurstudie en interviews te houden. Ze maakten een businesscase op basis van benchmarks, takenanalyse, organisatie inrichting, ICT en huisvesting. Ook zijn bestuurlijk-juridische aspecten onderzocht en tenslotte zijn de risico’s en het transitieproces in kaart gebracht.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al veel samen optrekken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken, duurzaamheid, inrichting van het sociaal domein, de Omgevingswet, dienstverlening dichtbij en de ambities voor innovatie.

Uit de benchmark, vergelijkingen met gemeenten van gelijke grootte, blijkt dat zowel Heerhugowaard als Langedijk “krap in het jasje zitten”. De ambtelijke organisatie is klein en de werkdruk is hoog. Als alle ambtenaren samen zouden werken in een nieuwe organisatie wordt dit niet automatisch opgelost. Omdat ambtenaren onderling al veel samenwerken, moeten beide gemeenten investeren in hun organisatie om deze te versterken.

Conclusie
Het rapport concludeert dat ambtelijke fusie haalbaar is. Wel is door huidige, intensieve samenwerking al veel winst behaald, waardoor een ambtelijke fusie minder meerwaarde oplevert dan verwacht en doelstellingen niet automatisch worden behaald. Zo is voor het versterken van de bestuurskracht en de positie in de regio meer nodig, vinden de onderzoekers.

De gemeenteraad bezint zich tijdens het zomerreces op deze uitkomsten. In september wordt het rapport behandeld in het forum. Op 18 september zullen de raden van Langedijk en Heerhugowaard gelijktijdig een besluit nemen over de vervolgstappen.