LANGEDIJK - Anders dan u gewend bent, ontvangt u bij de komende verkiezingen het huis aan huis biljet apart van de stempassen.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en is er een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Om uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum te kunnen uitbrengen heeft u twee stempassen nodig. U ontvangt deze stempassen per post. Op een ander moment wordt het stembiljet met daarop onder andere de kandidatenlijsten bezorgd.

Deze documenten moeten uiterlijk 7 maart in uw bezit zijn. Als u geen stempas heeft ontvangen of deze bent kwijtgeraakt, vraag dan een vervangende stempas aan bij Bureau Verkiezingen.