BROEK OP LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland voert een onderzoek uit naar de oplegging van de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk. Hierbij wordt gekeken of het geluid afneemt wanneer de oplegging van de brug wordt aangepast. Daarvoor is het noodzakelijk de Broekhornerbrug af te sluiten op 7 en 8 juni van 09:00 tot 15:00 uur.


De fietsbrug naast de Broekhornerbrug blijft voor (brom)fietsers beschikbaar. Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk het gemotoriseerde verkeer om te leiden. De werkzaamheden zijn beperkt zichtbaar, omdat ze grotendeels onder de brug plaatsvinden.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer
Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Broekerweg, Westerweg (N242), Nollenweg (N508) of Provincialeweg (N504) naar de Schagerweg (N245), Nauertogt en Westelijke Randweg en vice versa.

Breedte- en snelheidsbeperking scheepvaart
Voor de scheepvaart geldt ter plaatse van de brug een breedte- en snelheidsbeperking. Van woensdag 6 juni 13:00 uur tot en met vrijdag 8 juni 2018 16:00 uur is de doorvaart met een meter versmald. Om hinderlijke waterbeweging te vermijden l is de maximum snelheid 6 km per uur

Werkzaamheden
De Broekhornerbrug is in 2015 vervangen. De nieuwe brug bleek na ingebruikname meer geluid te maken. De omgeving ondervindt hier hinder van. De provincie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. Deze onderzoeken hebben tot aanpassingen geleid. De geluidsafname is echter nog niet voldoende. Daarom volgt er nu een onderzoek naar de oplegging van de brug. Aan een zijde van de brug wordt een nieuwe oplegging aangebracht, waarna een geluidstest volgt. Mocht dit onderzoek tot een aanzienlijke geluidsafname leiden, dan volgt ook een aanpassing van de oplegging aan de andere zijde van de brug.

Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.