HEERHUGOWAARD - In verband met de ontstane discussie over een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, is de vacature voor een burgemeester van Heerhugowaard tussentijds beëindigd. De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes heeft dit de gemeenteraad van Heerhugowaard laten weten.

Op 18 september hebben de raden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in een gezamenlijke raadsvergadering uitgesproken om een bestuurlijke fusie te gaan verkennen. Op basis van die verkenning verwachten beide raden in het voorjaar van 2019 een besluit te kunnen nemen. Hoewel het stopzetten van een procedure voor een burgemeestersvacature uitermate ongewenst is heeft de commissaris van de Koning op uitdrukkelijk verzoek van de fractievoorzitters van de gemeente Heerhugowaard aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd deze burgemeestersvacature tussentijds te beëindigen. De minister heeft het verzoek ingewilligd om de burgemeestersvacature voor Heerhugowaard en Langedijk vooralsnog tot halverwege 2019 niet open te stellen. Naar verwachting zal er dan duidelijkheid zijn over de bestuurlijke toekomst van beide gemeenten.