URSEM - Door gebruikte blikjes in een Blikvanger te gooien, gaven gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof en de wethouders Annette Groot van Dijk en Waard, Rosalien van Dolder van Koggenland en Robert Tesselaar van Opmeer samen met leerlingen van de Langereisschool uit Ursem het startschot voor de campagne Blikvrij.


De komende weken wordt in Dijk en Waard en deze andere gemeenten de campagne Blikvrij gevoerd. Het doel is om inwoners bewust te maken van de schadelijke effecten van blikjes op straat of in de berm en om hen aan te sporen blikafval in de afvalbak te gooien. Ook de provincie Noord-Holland zet zich sinds vorig jaar actief in om blikjes in te bermen langs de provinciale wegen tegen te gaan en sluit zich aan bij de campagne Blikvrij.

Gezamenlijke aanpak om zwerfafval van blikjes tegen te gaan

Zowel gedeputeerde Jeroen Olthof als de andere sprekers benadrukten in hun toespraak het belang van een zo groot mogelijke gezamenlijke aanpak, want zwerfafval kent geen grenzen. Op regionaal niveau werken de gemeenten Dijk en Waard, Koggenland en Opmeer al zoveel mogelijk samen als het om de aanpak van zwerfafval gaat. Dat resulteert in gezamenlijke campagnes zoals deze campagne Blikvrij. Binnen de groep van relatief grote veroorzakers van zwerfafval nemen automobilisten een belangrijke plaats in. Daardoor belanden gebruikte blikjes vaak in de bermen langs de (provinciale) wegen. Sinds de inwerkingtreding van statiegeld op plastic flesjes is de hoeveelheid gevonden blikjes met maar liefst 20% toegenomen. Reden waarom de provincie zich ook aansluit bij deze campagne. Het is de uiteindelijke bedoeling dat veel meer gemeenten in de provincie mee gaan doen met de campagne Blikvrij.

Jeugd en sportverenigingen

Inmiddels loopt er ook een campagne om sportverenigingen te stimuleren om zich aan te sluiten bij de campagne Blikvrij. Voetbalclub SVW’27 uit Heerhugowaard geeft hierbij al het goede voorbeeld. Inmiddels voetbalt de jeugd van SVW’27 zelfs al met Blikvrij op hun shirt. Peter de Boer van SVW’27 vertelde wat hun club motiveert om naast sportieve prestaties ook te werken aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor leerlingen van de Langereisschool in Ursem. Zij rapen iedere maand zwerfafval rondom de school en werden dan ook in het zonnetje gezet. Zo laten zowel bestuurders als de jeugd zien dat een schonere wereld de verantwoordelijkheid van iedereen is.