LANGEDIJK - Stichting Atrium, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Horizon Zorgcentrum starten binnenkort met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een toekomstbestendig Integraal Kind- en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. Dat gebeurt in samenwerking met gemeente Langedijk.

De samenwerking is gericht op onderzoek naar het realiseren van een nieuw integraal kindcentrum en een zorgcentrum in een gezamenlijk gebouw. Doel is te komen tot een integraal centrum voor 0-100 jarigen waarin onderwijs, opvang en seniorenhuisvesting en -zorg nauw samenwerken. Het gebouw moet daar straks in de juiste vorm plaats voor bieden, bij voorkeur op de locatie van de Mariaschool – in het hart van Noord-Scharwoude.

De drie initiatiefnemers willen synergie bereiken, zeggen de bestuurders Gea Koops (Atrium), Monique Mul (SKL) en Henk Westerink (Horizon). “We willen onderzoeken hoe we samen leren, leven, spelen en wonen in een open gemeenschap tot stand kunnen brengen in het hart van Noord- Scharwoude”, aldus Gea Koops namens haar collega-bestuurders. “Daarmee creëren we meerwaarde door community-vorming, samen zorgen we voor elkaar.”

Als het plan realiteit wordt, worden in het gebouw onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg geïntegreerd. Het gaat hierbij om ouderenzorg van Horizon, kinderopvang van SKL en de nieuwe basisschool die is ontstaan na fusie van de Mariaschool en De Duizend Eilanden. De samenwerking is uniek en zorgt ervoor dat Noord-Scharwoude een levendig dorp blijft met voorzieningen voor jong en oud. Een dorp waar je graag woont en blijft wonen.

Atrium, SKL en Horizon hebben de afgelopen tijd oriënterende gesprekken gevoerd. Daarin onderzochten de partners alle mogelijkheden. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de onderwijs- en opvanghuisvesting, was daarin steeds gesprekspartner. De partijen vinden het belangrijk om gesteund te worden door de gemeente en legden de gemeente een voorstel voor. Gemeente Langedijk, die de intentie om te komen tot het IKOC ondersteunt, ziet het centrum als een aanwinst voor het dorp. Wethouder Nils Langedijk: “We zien het integrale kind-en ouderencentrum als een brede maatschappelijke meerwaarde voor Noord-Scharwoude. Een aanwinst voor Langedijk. Daarom staan we als gemeente open voor dit initiatief.”

Het plan biedt een nieuw perspectief aan Noord-Scharwoude en daarvoor is een breed draagvlak nodig. De partners, verbonden in een projectgroep, vertegenwoordigen zelf een brede achterban. Ze hebben wortels in de hele samenleving: Atrium als katholieke onderwijsstichting, Horizon als protestants-christelijke zorgorganisatie en SKL als neutrale organisatie voor kinderopvang.

De drie organisaties werken voortvarend aan de realisatie van het IKOC. Belangrijk hierin is de aandacht voor kleinschaligheid, respect en behoud van de eigen leefomgeving voor bewoners van Langedijk, jong en oud. In een volgende fase zoeken ze nadrukkelijk de inbreng vanuit het dorp. In een integraal centrum kunnen verschillende generaties met elkaar leren, leven en spelen. Daar heeft iedereen baat bij. Vooral in deze planvorming zoeken de partners verbinding om vanuit een gezamenlijke visie op opvoeding, samenleven en onderwijs te werken.