LANGEDIJK - De nieuwe coalitie van Langedijk bestaande uit Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA presenteerde op maandagavond 7 mei het bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord beschrijft waarover de coalitie het op hoofdlijnen eens is. Het zijn de belangrijkste opgaven waaraan deze coalitie de komende vier jaar gaat werken. Het bestuursakkoord laat per onderwerp zien welke hoofdlijnen als uitgangspunt worden gehanteerd in de visie op de gemeente Langedijk en de programma’s van de programmabegroting. Dit bestuursakkoord vormt een eerste kader voor het collegeprogramma.

Lees het bestuursakkoord.